C3 Premium Airline Cabin

Honourable Mention

Design: ZEO Studios, ZEO - Zodiac Aerospace

Bicycle Saddle

Red Dot

Design: Guangzhou Academy Of Fine Arts, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Ruan Zhanhao, Liu Zhihao, Lin Qiuyan, Pang Rizhan, Tang Jingbin, Zhu Huahui, Zhang Jian

Atlas Weycor CLGC 9.5

Red Dot

Designer: Lutz Meyer, Oliver Becker

Rocket Racer

Red Dot

Designer: Matthias Helfert

Air Purifier

Honourable Mention

Design: Shenzhen Perth Industrial Design Co.,Ltd., Jiangsu Magitech Co,.LTD.

Designer: Shang Jianfeng, Hu Wenhui, Yue Fangbing, Zhou Ying, Shang Jianfeng

Dream Wallet

Red Dot

Designer: Kim Hyo Young, Kim Hyung Kyoon, Jang Eun Kyeong

Intelligent Blind Tracks

Red Dot

Designer: Sun Chenguang, Wang Weiyu, Zheng Jifeng

Extend Silicone Speaker

Red Dot

Design: Shenzhen Triumph Innovate Brand And Industrial Design Co.,LTD.

Designer: Huang Gaoxiang, Cao Xia, Mo Yuezhe, Wang Li

No hint will be lost on a kindred spirit

Red Dot: Best of the Best

Design: Shandong University of Art and Design

Designer: Prof. Wang Yan, Prof. Zhang Yan, Fan Jiayu, Li Yajun, Liu Jianjun, Wang Shenyuan, Xue Lijuan

Mosraca

Honourable Mention

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Huang Qi, Prof. Sun Lingyun, Cheng Zirui, Jin Qi, Li Zhexin, Li Ziyao, Ma Xuna, Shao Shuai, Yu Yijun

Lock for the Blind

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Dr. Yao Cheng, Zhao Yijun, Cheng Kuan, Chu Jianchen, Fu Siqi, Mao Weiwei, Min Xin, Wang Wei, Xue Mengru

Ganesha

Red Dot

Design: Condesign Infocom AB

Designer: Lars Rapp

Easy Can

Red Dot

Design: Ningbo Institute of Technology Zhejiang University

Designer: Prof. Zhang Feng, Prof. Zhao Jianguo, Chen Jiayi, Du Haiqing, Ji Chenyang, Ke Liang, Li Bingjun, Wang Chenyu, Wang Tianyi, Zeng Han

Future: PLAY

Yearbook

Yogurt Carton 145°

Red Dot: Best of the Best

Design: Nanjing University of Science and Technology

Designer: Prof. Li Yajun, Prof. Wang Zhan, E Mingshun, Huang Yueying, Hu Min, Su Xiaochen, Xu Xuan, Xu Yuan, Wang Yujue, Zhang Yun

Control Sight

Red Dot

Designer: Park Sinwook, Jung Seungmo, Jung Yootaek, Kim Donghwan

Skipping Fish Food

Red Dot

Design: Shenyang Aerospace University

Designer: Prof. Chen Jun, Yin Jinhai, Gao Chong, Li Jiazhu, Liu Qiantong, Liu Yuanshun, Sheng Tianyu, Sun Hui, Sun Shengxiang, Xu Di

inFORM

Red Dot: Best of the Best

Designer: Sean Follmer, Prof. Ishii Hiroshi, Daniel Leithinger

S.A.V.E

Red Dot

Designer: Choi Min Sung, Shin Jae Ho

RedEye

Red Dot

Designer: Ken Ang, Daniel Chua

Portable Blood Type Analyze Pen

Red Dot

Designer: He Sijun, Li Xinfei, Mou Fulong, Zhou Chao

First Aid Blanket

Red Dot: Best of the Best

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Chai Chunlei, Qiu Yiwu, Cheng Zirui, Jin Qi, Li Zhexin, Li Ziyao, Ma Xuna, Shao Shuai, Yu Yijun

Future: PLAY

Yearbook

iDoctor

Red Dot

Designer: Zhang Jinwei

LOTO

Red Dot

Design: ACE Group, iFace

Designer: Kim Jinseok, Jang Junyoung, Jeon Seyong, Koo Yoori, Park Jungjun, Shin Jungwon

Caring Stick

Red Dot

Designer: Ma Hui-Chuan, Cheng Yan-Jang

NeoNook Premature Infant Care

Red Dot: Best of the Best

Designer: Dawid Dawod, Alastair Warren

GLUEPEN

Red Dot

Designer: Lee Jaehyo, Roh Seunghwan, Bae Hyuntae, Kim Minbyeol

Bellows bottle

Red Dot

Designer: Kim Seonghyun, Yu Yunjo

New Toilet

Honourable Mention

Design: Huaqiao University, Department of industrial design, College of Mechanical engineering and automation

Designer: Lin Jingting, Prof. Lin Shenghong, He Junli, Leng Hao, Lin Chenxin, Lu Wenqian, Ouyang Fenfang

Superior Stent

Red Dot

Designer: Lin Cheng-Han, Huang Bor-Hann, Li Dian-Ru

Double Wrench

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Dr. Huang Qi, Qian Yedan, Shao Shuai, Ruan Weiyu, Yang Zhiyuan, Ye Haiwei, Ye Yuanyi

Meal's Wall

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Cheng Kuan, Dr. Jiang Hao, Fu Siqi, Jing Chao, Li Ke, Wang Shuyi, Wang Xi, Wang Yikun, Zhang Qinhao, Zhang Yuchen

Filum Chair

Honourable Mention

Designer: Carlo Aiello

Drillium

Red Dot

Designer: Fredrick Reeder

Antenna

Red Dot: Best of the Best

Designer: Jung Jaekyu, Jung Younkyu

Future: PLAY

Yearbook

Redesigning the Air Ambulance

Red Dot

Designer: Sean Jalleh

Cursum Stroller

Red Dot

Designer: Cindy Sjöblom

Dawn-hug

Red Dot

Design: Ningbo University, College of Science & Technology and Ningbo Joy Industrial Design co Ltd

Designer: Liu Liyuan, Shi Lei, Zhang Ying, Cai Chengsi, Lu Caiyan, Lu Zhichao, Zhang Yu

Designing the future: Live

Yearbook

Time Whistle

Red Dot

Design: Dalian Nationalities University, School of Design

Designer: Prof. Bao Haimo, Xu Kun, Bao Jiacheng, Cui Weijian, Feng Ming, Li Caoyang, Qiao Song, Wang Yanwen, Wang Yunsen, Zhang Zhenyi

Toy Cart Plus

Red Dot

Design: Savannah College of Art and Design

Designer: Owen Foster, Yue Jia

Designing the future: Live

Yearbook

Life Bag

Honourable Mention

Designer: Song Kyuho

Hidden Wind

Red Dot

Design: GD MIDEA AC EQUIPMENT CO., LTD

Designer: Li San Xin, Zhou Li Long

Baby Safety

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Dr. Wang Guanyun, Guo Huizhuo, Hu Yuqi, Li Jiaij, Liu Xuechen, Min Xin, Wang Qi, Xiao Na, Xu Fei

Designing the future: Live

Yearbook

The Tension Table

Red Dot

Designer: Choo Seongmin

Double Lock

Honourable Mention

Designer: Huang Yu-Chang, Lee Yin-Kai, Lai Chih-Wei, Wang Szu-Hsin

Tic-Lock

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Zhang Kejun, Min Xin, Wang Shuyi, Wang Yikun, Wei Min, Yang Weinan, Ye Feng, Zeng Jie, Zhang Yuchen

Emergency hammer for family car

Red Dot

Design: HUMTA DESIGN

Designer: Fan Yufang, Chen Gangxiong, Qian Xihui, Shi Zizhao

The Handmade Cure

Red Dot

Designer: Tricia Chean

Hello microphone

Red Dot

Designer: Mao Rong

Link

Red Dot

Design: East China Normal University

Designer: Prof. Dai Yunting, Lu Junshi, Liu Fei, Yang Ting, Zhang Chen

Anti-Shake hands

Red Dot

Design: Shenzhen Spring Industrial Design Co.,Ltd

Designer: Yuan Youquan, Chen Peng

Gentolet

Red Dot: Best of the Best

Designer: Chen Shih-Sheng, Lai Iu-Ru

Designing the future: Live

Yearbook

Mountain Climber Shield

Red Dot

Designer: Cheng Hang, Dong Qian Wen, Ye Zi Hui, Zhang Ting Yu, Zhou Hong Ru

Retriever City Parking and Reserving System

Red Dot: Best of the Best

Design: Savannah College of Art and Design

Designer: Owen Foster, Holly Chisholm, Yunman Gu, Jian Shi, Qing Xu, Weijing Zhao

Warning Cone

Red Dot

Design: Asia University

Designer: Ma Yung Chuan, Huang Kuei Ya

Dotdotdot - Barcode scanner

Honourable Mention

Designer: Chung Woojin

Designing the future: Live

Yearbook

Designing the future: Live

Yearbook

Mind Darts

Honourable Mention

Designer: Tung Cheng-Yung, Dr. Wang Regina W.Y.

Smart Electric Kettle

Red Dot

Design: Qingdao Haier Whole Set Service CO. LTD., Kiwee Design Ltd

Designer: Mo Junyuan, Yang Izzie, Tong Pokeys

RoboWorm

Red Dot: Best of the Best

Design: Emami Design

Designer: Arman Emami

Fire Emergency Equipment

Red Dot

Designer: Choe Heung Guk, Hwang Jong Gyu, Lee Sung Ho

Secret Mouth

Red Dot: Best of the Best

Designer: You Haeyon

Kosatki Lamps

Red Dot

Designer: Arseny Leonovich

CACTUS - Integrated Insulin-Management

Red Dot

Design: Entwurfreich GmbH

Designer: Simon Gorski, Alexander Kirnbauer, Matthias Menzel

The Four-Stimulus-Threshould Visual Field Analyzer

Red Dot

Design: Shenzhen ND Industrial Design Co.,Ltd, Tianjin BHY Photoelectric Technology Co., Ltd

Designer: Xiao Tianyu, Deng Zaifeng, Feng He, Wen Jingzhou, Wang Binzhe

Self-Folding Wire

Red Dot

Design: ThinkPower Design Co, Ltd

Designer: Zhang Qinfu, Nan Fang, Wang Zhanfu, Zhong Hai

Trois Petit Tours

Red Dot

Designer: Francois Hurtaud

Air Player

Red Dot

Design: Zhejiang TiHE Instruments CO.,Ltd

Designer: Hu Wenwei, Chen Paula, Huang Jianguo, Song Danjing, Xiao Ge, Yang Xianjie

Take Me Away

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Xu Wenjie, Chen Rujia, He Yuxiao, Tian Yuan, Wang Yong, Xu Yangjie, Zhang Hanyang

Self Rescuer

Honourable Mention

Design: Shenzhen UP Industrial Design Co.Ltd, HyperSynes International Limited

Designer: Cheng Peng, Cai Tiandong, Ding Lu, Liu Linqing

Water Pass

Red Dot

Designer: Choi Seungho, Han Jiyu, Jeon Minchang, Lim Hyunmook, Yoo Sungmin

Magic shoes

Red Dot

Design: AZ Industrial Design Co.,Ltd.

Designer: Jia Siyuan, Ding Wenkai, Zheng Dongping

Highlight Ring

Red Dot

Design: Guangzhou Academy Of Fine Arts, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Lin Sian, Huang Yingjun, Jia Zihao, Liow Chun Sheng, Ruan Zhanhao, Prof. Zhang Jian, Zhang Jian

EQUS - Electric Cargo Motorcycle

Red Dot

Designer: Alejandra Hanashiro, Juan Ortiz Rincon, Mariano Pellegrino

ENYO

Red Dot

Designer: Aaron Wansch

BrushMouse

Red Dot

Design: DAL Co, ltd.

Designer: Jang Won-Seok, Jang Woo-Seok

Yodeesa

Honourable Mention

Designer: Ivan Ho

Charging Clip

Red Dot

Designer: Cheng Yan-Jang, Fan Cheng-Kuei, Ma Hui-Chuan

Designing the future: Live

Yearbook

Power House

Red Dot

Design: april6th design Co.,Ltd., Avantronics Limited

Designer: Zhang Ming, Zhan Ma, Yi Phoebe

Design of Computed Tomography Scanner

Red Dot

Designer: Gabriela Ronzová

Bamboo Shoe Keeper

Red Dot

Designer: Lv Ziwei, Ouyang Shuangping

Windflock

Red Dot: Best of the Best

Design: Emami Design

Designer: Arman Emami

CROSS

Honourable Mention

Design: National Cheng Kung University

Designer: Prof. Wu Fong-Gong, Chen Xin-An, Tsai Ching-Tzu, Wong Shi-Min

Dual-use slippers

Red Dot

Designer: Chen Mingcai, Zeng Chuxin, Zeng Weixian

Dizzy Tiles

Red Dot

Designer: Fatih Can Sariöz, Cansu Zorlu

Tiya convenient floor drain

Red Dot

Designer: Chen Wanting

Crossing Manager

Red Dot

Designer: Han Like

Glass Shelter

Red Dot

Design: Borgos Pieper

Designer: Etienne Borgos, Nadine Pieper

Dooroo

Red Dot

Designer: Kim Daegun

Rotti

Honourable Mention

Designer: An Yeongmi, Kim Yeongeun, Lee Kangkyung

B-LINE

Red Dot

Designer: Kim Soyoung, Lee Dakyung, Oh Seohyun

Mask-Jacket

Honourable Mention

Design: Zhejiang University & China Academy of Art

Designer: Prof. Zhang Kejun, Cheng Cheng, Huang Kun, Mao Teng, Min Xin, Tang Yaqi, Wang Yikun, Ye Feng

Sliding Pointer

Red Dot

Designer: Lee Kangkyung, Lim Minkyo, Song Jiseung

Thaumatrope

Red Dot

Designer: Etienne Bougeot

SUNrise - SUNset

Red Dot

Designer: Barbora Adamonyte

Richard RIESE

Red Dot: Best of the Best

Designer: Damien Sturm

Star Pylon

Red Dot: Best of the Best

Designer: Hans-Jochen Hilsberg

Rubber Pen

Red Dot

Designer: Kim Ji Eon

Micro USB Cable & lightning Adaptor (card reader)

Red Dot

Design: IDMIX Technology (HK) Co.,Ltd.

Designer: Duan Seaman, Liang Zhijun

R-CUP

Red Dot

Designer: Wang Jin

Play Together

Honourable Mention

Design: Far East University, Department of creative product design and management

Designer: Prof. Chang Chia-Ling, Prof. Lin Chun-Chun, Sun Chen-Chih

Eco-birdcage

Honourable Mention

Designer: Bao Xuefei, Chen Huisi, Guo Zhihao, Liu Xi

Weye Feye

Red Dot

Design: april6th design Co.,Ltd.

Designer: Zhang Ming, Zhan Ma, Zhang Fan

Light Dot

Red Dot

Design: Newplan Design Co.,Ltd.

Designer: Guo Shengrong, Kuang Linghui, Li Zhiqiang, Tang Chao, Wang Sansan, Xu Shengli

FIT - Adjustable Low-Cost Prosthetic Leg

Red Dot: Best of the Best

Designer: Oz Benderman

Solar Street Concept

Red Dot

Designer: Nikola Knezevic

Scany Meal

Honourable Mention

Design: East China University of Science and Technology

Designer: Prof. Cheng Jianxin, Ye Junnan, Cheng Zhipeng, Li Tengye, Shen Chixin, Wang Zhemin, Wang Zhen

TERA

Red Dot

Design: LUNAR Europe

Designer: Roman Gebhard, Matthis Hamann, Christian Moser, Claudia Weedermann, Florian Wuebert, Yoo Haneul

Future: PLAY

Yearbook

Bones

Honourable Mention

Designer: Huang Hsi-Tan

Variable 2D bar Code Seal

Red Dot

Design: University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute

Designer: Prof. Guo Lei, Li Qiguang, Lin Hao, Shen Yigang, Wang Binjie, Xie Jingfan, Ye Junda

Cosy Drops

Red Dot: Best of the Best

Design: Tianjin University of Science & Technology

Designer: Liu Yu, Zhang Bei, Li Yang, Li Yu, Liu Quanlei, Liu Yu, Suo Yu, Wang Shuo, Zhang Xu Yuan, Zhao Jie

Family Channel

Red Dot

Designer: Kaleb Jemail Cardenas Zavala, Mariana Padilla Pedroza, Javier Rebolledo

Pangea Excavator

Red Dot

Design: Coventry University

Designer: Prof. Clive Hilton, Chinnawat Chutimachalothorn, Tiago Cardoso, Joe Hughes, Qing Ji, Ganesh Prabhu Thenrajan, Qixuan Wu, Tianye Zhang

Lotus Green House

Honourable Mention

Designer: Hong Hyeckgi

Dimples*

Red Dot: Best of the Best

Designer: Yanika Tinaphongs

Underwater Propeller

Red Dot

Designer: Xu Hongbin, Weng Jing

Archipel

Red Dot

Design: Claudia Hüskes

Designer: Claudia Hüskes

Safe Agua Colombia - Tejo Conejo

Red Dot: Best of the Best

Design: Designmatters at Art Center College of Design

Designer: Daniel Gottlieb, Penny Herscovitch, Connie Bakshi, Timothy Kline, Rudy Rummel

Samsung SDI Energy Storage(10)

Red Dot

Design: SAMSUNG SDI

Designer: Lee Yeontaek, Min Soonsung

Bi-Birth Sludge Leather

Honourable Mention

Design: o_qdesign

Woven Heater

Red Dot

Design: Les Ateliers - ENSCI

Designer: Prof. Eloi Chafaï, Francoise Hugont, Roman Pin

One world one clock

Honourable Mention

Designer: Wang Yufei

-KEAI- Mixing Bowl

Red Dot

Designer: Loi Tak Kit

Ringing

Red Dot

Design: Shenzhen Dizan Technology Co, Ltd

Designer: He Qixing, Hong Jiahui, Luo Xueshan, Wang Yan, Zheng Hao, Zhuang Yewen

Net Rescue Boat

Red Dot

Designer: Jang Wonkyung, Lee Jaehyo

Water Vest

Red Dot

Designer: Ho Siyao

Apollo Footwear

Red Dot

Design: Under Armour Inc. , Regina Miracle International Ltd.

Designer: Kevin Fallon, Vincent Chen, Dave Dombrow, Kevin Fallon, Alex Liang

Samsung SDI Energy Storage(1)

Red Dot

Design: SAMSUNG SDI

Designer: Park Chan Mi, Min Soonsung

Cold Compress Band-Aid

Honourable Mention

Designer: Li Yifei, Xiong Luyao, Zheng Licheng, Cao Wenqi

Telescopic Steamer

Honourable Mention

Design: Dalian Nationalities University, School of Design

Designer: Prof. Bao Haimo, Xu Kun, Deng Guoxing, Hao Yan, Li Yuwei, Liao Qianweng, Ma Jiaxuan, Qiao Song, Wang Yin, Zhao Yingnan

Tennis Picker

Red Dot

Designer: Yu Yunjo, Kim Seonghyun

Puncho

Red Dot

Design: Emami Design

Designer: Arman Emami

Flatmate's Handbook

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Lauren Earl

BetterRe

Red Dot

Designer: Shin Kiyong, Sung Jungyeon

Airnergy - Innovating Mobile App for reducing daily energy consumption

Red Dot: Best of the Best

Designer: Zhao Manjia

Convenient Barbecue

Red Dot

Designer: Park Sun-A

Reinforcement bar connection by oil pressure method

Red Dot

Design: DESIGNCOMM, D. COMM

Designer: Jeon Joonyoung, Kim Bongjo, Lee Chaewon, Lee Jihyun, Lee Sangick, Lee Soojung, Bae Sungwoo

Love Renews Dress

Honourable Mention

Designer: Lai Chih-Wei, Lee Yin-Kai

Bentwood Stool Backpack

Red Dot

Designer: Wu Po-Ruei, Chen Chieh-Chun, Chen Po-Chun, Li Hung-Chieh

Changeable Roller Skate

Red Dot

Design: Dalian Nationalities University, School of Design

Designer: Prof. Bao Haimo, Qiao Song, He Chengang, Chen Yidan, Liu Hai, Zhang Xiaoliang, Cai Mengsheng, Wang Yunlong, Zhang Xinyue, Zhao Caiwen

New voyage experience accessible to everyone

Red Dot: Best of the Best

Designer: Istvan Policsányi

Air Lamp

Red Dot: Best of the Best

Design: Zhejiang TiHE Instruments CO.,Ltd

Designer: Huang Jianguo, Chen Paula, Deng Shengjin, Hu Wenwei, Song Danjing, Zhu Zhengfeng

Freestyler

Red Dot

Designer: Lee Heewon

Space

Red Dot: Best of the Best

Designer: Alper Gündüz

Parallel Dining Car

Honourable Mention

Design: East China University of Science and Technology

Designer: Xie Zhen, Cao Nina, Gu Peijie, Jiang Qiyan, Liu Xinyao, Ni Chenan, Zhou Nuoya

Amped Guitar Amplifier

Red Dot

Design: DCA Design

Designer: Daniel Salisbury

Designing the future: Live

Yearbook

Nude Coatrack

Red Dot: Best of the Best

Designer: Shen Wenjiao

Who is Thomas Revell?

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Marcus Brown

No.2 Lifeguard

Red Dot

Design: Idest Living Design Studio, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Kong Virgil, Cai Hongshun, Liu Xiangyu, Wang Yiyuan, Zhou Yinxuan, Zou Shushu, Liu Xiangyu

O-Extinguisher

Red Dot

Designer: Kim Hee-Sun, Kim Sung-Min, Kim Han-Na

Luma

Red Dot

Design: DCA Design

Designer: Edouard Guesne

Circular Shutter

Honourable Mention

Design: Guangzhou Academy Of Fine Arts, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Liu Xiangyu, Lin Sian, Liu Weijun, Ou Junbo. Ruan Zhanhao, Wang Qiuyu, Zhang Jian

Rocking Pad

Red Dot

Designer: Cheng Yan-Jang, Fong Mu-Chern, Ma Hui-Chuan

Kit Bike

Red Dot

Design: Lucid Design India Pvt. Ltd.

Designer: Amit Mirchandani, Anurag Sarda

QQlevelling

Honourable Mention

Designer: Jiao Hejin, Wu Yao

City Firefly

Red Dot: Best of the Best

Design: TBWA\HAKUHODO

Designer: Takeshima Kazuyoshi, Uchima Rosa

Ehsaas

Honourable Mention

Design: ISD Rubika

Designer: Nikhil Kapoor

Future: LIVE

Yearbook

Kira

Red Dot

Design: Savannah College of Art and Design

Designer: John McCabe, Sebastian Campos Moller

COMMUNI CROSS

Red Dot

Designer: Yang Yang

My Own Locksmith

Red Dot

Design: Mantis Design

Designer: Liao Hung Lin, Chiang Ming Huang, Liao Hung Lin, Tsai Alan, Wu Jean

Frewing

Honourable Mention

Designer: Bak Bokyeong

i-drop

Red Dot

Designer: Lee Eunyung, Lee Kwangtack

Bamboo Light

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Pang Shengli, Xu Wei, Chen Hongyu, Chu Jianchen, Du Jiachun, Liu Shuai, Lu Nannan, Shuai Yingbin, Wu Jiacheng, Xiao Na

Hourglass salt shaker

Red Dot

Designer: Wang Yixing

Align - Auto Leveling Cordless Screwdriver

Red Dot

Designer: Ilteris Ilbasan

POPBAND-AID

Honourable Mention

Designer: Byun Ji Hyun, Chang Min Jeong, Hong Myung Jik, Yun So Hyeon

Air Cleaner

Red Dot

Design: AE3 Technology co.,Ltd

Designer: Wu Wei Jian

Teapot The Dew

Red Dot: Best of the Best

Designer: Zhang Hongxin

Amphibious Stretcher

Red Dot

Designer: Wang Ling'en, Wei Qichong, Cheng Zhang, Jin Tuo

No dust cover

Honourable Mention

Designer: Lee Jaeho

Bow Tie - The Winebottles That Can Be Laid Flatwise

Red Dot: Best of the Best

Designer: Zhang Jian

No. 5065 Scooter

Honourable Mention

Designer: Wang Yixing

ArthroDoc Home Arthritic Pain Relief System

Red Dot

Designer: Julian Chow

Stroller Adapted Elderly Wheelchair

Red Dot

Designer: Jheng Yun-Sheng, Ng Chee Zhong

Taped, a versatile tape dispenser

Red Dot

Designer: Subhasis Bhattacharjee

Self-Music Therapy

Red Dot

Design: Jeju National University

Designer: Prof. Jeon Sung Su, Prof. Ku Ja Yun, Kim Dae Gwon, Kim Mi Na, Lee Chang Jun, Lee Eun Ju

Hercules

Red Dot: Best of the Best

Designer: Chi Liu, Danny Mc Elchar, Apostolos Papamatthaiakis, Rahil Rupawala, Selin Koşağan

SLIDE TRUNK

Red Dot

Designer: Choi Seungho, Han Jiyu, Jeon Minchang, Lim Hyunmook, Yoo Sungmin

Fire Hammer

Honourable Mention

Designer: Jiang Jiongfan, Lin Shuang, Xue Rui, Zha Lianghao

Folded Dish Sponge

Red Dot

Designer: Yoon Naera

Modular Recycling System

Red Dot

Designer: Dejan Orlač

Uplift

Red Dot: Best of the Best

Designer: Hong Yen Le Loftin

Vacuum Water Bag

Red Dot

Design: Dalian Nationalities University, School of Design

Designer: Prof. Bao Haimo, Qiao Song, He Chunyan, Jin Yuqian, Wang Di, Wang Xiucheng, Xu Kun, Ye Zhen, Zhang Furong, Zong Baihan

Uberella

Red Dot

Designer: Huang Chun-Chieh, Wu Da-Chung, Chen Gary

See-Hope

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Peng Ren, Cheng Zhang, Gao Xiang, Jiang Shanyong, Jin Xiaoneng, Lou Xiaolong, Wang Ling'en, Ye Siqiao, Zhu Bingzhi

360 degree rotating extendable power strip

Honourable Mention

Designer: Sun Fuzhuang

Link Urban Logistics

Red Dot

Designer: Ayelet Fishman

CURVA

Red Dot

Designer: Cristian Reyes

Stadtplatz GRONE

Honourable Mention

Designer: Ina Geissler, Fabian Lippert

ISIS Aircraft Lavatories

Red Dot

Design: ZEO - Zodiac Aerospace, ZEO Studios

The Copenhagen Wheel

Red Dot: Luminary

Design: Superpedestrian Inc., Senseable City Lab, Massachusetts Institute of Technology

Designer: Assaf Biderman, Christine Outram, Carlo Ratti

Portable Fuel Cell

Red Dot

Design: ROBRADY design, Merlin Power Systems

Designer: Rob Brady, Erik Holmen, Steve Macfarlane, Billy Silhan

SIGNEL Signaling glove for urban cycling

Red Dot

Designer: Sandra Catalina Chavarro Morales

RADR

Red Dot

Designer: Abhishek Anupam

Tripod Breaker

Red Dot

Designer: Jung Taehoon

Designing the future: Live

Yearbook

AIRGO

Red Dot

Designer: Philip Nordmand Andersen

Breath

Honourable Mention

Designer: Se Xin

Easy-Lifting Paint Bucket

Honourable Mention

Design: Nanjing University of Science and Technology

Designer: Prof. Duan Qijun, Prof. Wang Zhan, Fang Kai, Fang Qiuyue, Ji Chanyuan, Mi Dawei, Sui Xin, Yu Cheng, Zhang Zhizheng, Zhong Liuying

360 Degrees Raincoat

Red Dot

Design: Idest Living Design Studio, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Zhou Yinxuan, Gao Minyi, Kong Virgil, Liu Xiangyu, Ma Yue, Wang Yiyuan, Liu Xiangyu

Transparent Stapler

Honourable Mention

Design: Zhejiang University

Designer: Dr. Tang Yongchuan, Qian Yedan, Shao Shuai, Tong Shi, Ye Haiwei, Ye Yuanyi, Zhang Wei

WARM

Red Dot

Designer: Øystein Helle Husby, Per-Johan Sandlund, Linda Natalia Tunheim

Praying Bud - Incense Burning Flame Retardant Device

Red Dot: Best of the Best

Designer: Zhang Jian

Caprice chair

Red Dot

Designer: Andrea Borgogni

Saviour

Red Dot

Designer: Yoon Hoon

Building Block Wire

Red Dot

Design: Ningbo Institute of Technology Zhejiang University

Designer: Dr. Lin Haifu, Wang Zuyao, Dong Kejie, Hang Bixin, Mu Henghao, Shen Hui, Shen Yi, Ye Shale, Zhao Huiyao, Zheng Ruibing

Supercritical

Red Dot

Designer: Daniel Nagy

Energy Harvesting

Red Dot: Best of the Best

Design: Industrial Technology Research Institute (ITRI)

Designer: Chien Ta-Wei, Huang Li-Ren, Chu Fang-Chih, Chu Yuan-Hua, Huang Chao-Jen, Yao Hong-Da

Designing the future: Live

Yearbook

Pokit

Red Dot

Design: ACE Group, iFace

Designer: Kim Jinseok, Jang Junyoung, Jeon Seyong, Koo Yoori, Park Jungjun, Shin Jungwon

Cement benches for Square Garden

Red Dot: Best of the Best

Design: Chengdu Shayuan Industrial Design Co., Ltd.

Designer: Prof. Huang Tao, He Guoli, Kang Qiang, Liu Guona, Qiu Liwei, Shi Xiaoming

Garden System

Red Dot

Design: National Yunlin University of Science and Technology

Designer: Yu Yuan-Liang, Chang Ching-Hsu, Gu Wen-Min, Lee Chih-Yuan

Hold-on Ladder

Red Dot

Design: Dalian Nationalities University, School of Design

Designer: Prof. Bao Haimo, Qiao Song, An Hui, Dai Junnan, Guan Yue, Li Xi, Liu Chunnan, Song Jialin, Zhang Lin, Zhang Zhen

Designing the future: Live

Yearbook

Moonlight

Red Dot: Best of the Best

Design: Oblikus

Designer: Miroslav Milovic, Tamara Panic

Balloon Plug

Red Dot

Designer: Xu Hao, Zhao Xin, Lin Zihan, Wu Chengyang

eV - Electric Wheelchair

Red Dot

Designer: Andreas Bhend, Samuel Uebersax

PARTNIKU

Red Dot

Designer: Yoo Seong-Ik, Yoo Young-Hoon

Pop-Up Habitat

Red Dot

Design: People’s Industrial Design Office

Designer: He Zhe, James Shen, Zang Feng, Lian Junqing, Xu Xi, Yan Pu, Zhang Ming Hui

Go - the adaptable child carrier

Red Dot

Designer: Tina Alnæs

Gap Carpet

Honourable Mention

Design: Huaqiao University, Department of industrial design, College of Mechanical engineering and automation

Designer: Lin Jingting, Prof. Lin Shenghong, He Ronghua, Lin Chenxin, Lu Wenqian, Ouyang Fenfang, Qian Qian

Breathing Band-Aid

Red Dot

Designer: Yu Yi

Duckweed Survival House

Red Dot

Design: Davison Design (Shanghai) Co.,Ltd

Designer: Zhou Ying, Niu Yuntao

Angel's Wings

Red Dot

Designer: Ou Dongjie

Outdoor Chopping Board

Red Dot

Designer: Lan Szu-Ting, Ng Song-Wei, Wu Chun-I, Yeh Shih-Yui, Zhuo Shao-Kai

Touchin

Red Dot

Designer: Byun Ji Hyun, Chang Min Jeong, Hong Myung Jik, Yun So Hyeon

Co-nnection

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Fraser Callaway, Oliver Ward

Planting Shutters

Red Dot

Designer: Wang Chong

Designing the future: Live

Yearbook

Wall-Hanger Bike Rack

Honourable Mention

Design: Halla Corporation

Designer: Lee Jong Pil, Hong Sung Min, Jern Jae Yang, Kim Du Su

Gerridae - Ground Sensitive Harvester

Red Dot

Designer: Ilteris Ilbasan

KAARI, analogue watch

Red Dot

Designer: Azahara Morales Vera

Light Weight

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Lucinda Beamish

Bellpipes

Red Dot

Design: National Cheng Kung University, Kao Yuan University

Designer: Prof. Chen Kuo-Hsiang, Prof. Ho Chun-Heng, Pan Chang-Yu, Chen Jie-Yu, Kuo Feng-Chi, Lou Wan-Sin, Yang Hao-Ran

Waterfly

Honourable Mention

Design: Ming Chuan University

Designer: Prof. Chen Chin-Chuan, Prof. Chuang Ching-Chang, Ku Chieh, Lo Ron, Zhu Li-Xuan

Freund

Honourable Mention

Designer: Nerissa Arviana Prawiro

Easy Can

Red Dot

Design: Ningbo Institute of Technology Zhejiang University

Designer: Prof. Zhang Feng, Prof. Zhao Jianguo, Chen Jiayi, Du Haiqing, Ji Chenyang, Ke Liang, Li Bingjun, Wang Chenyu, Wang Tianyi, Zeng Han

A Wristwatch Describing Time with Physical Feature

Red Dot

Design: Shenzhen CIGA Design Co, Ltd, Shenzhen RuiHui Watch co.,Ltd.

Designer: Zhang Jianmin, Sha Shengxi

POPO

Red Dot

Designer: Kim Dongwook, Kim Joongu, Lee Kangkyung

MELTENT

Honourable Mention

Designer: Jeong Jeongeun, Kim Boa, Lee Esder, Park Sangeun

Interior light INDI

Red Dot

Design: HALLA, a.s.

Designer: Matus Opalka

Gel Soaps in Soap

Honourable Mention

Design: ATOB

Designer: Kim Chan, Jung Ho-Kyun, Son Hyesun

Mini Power

Red Dot

Designer: Tsung Chih-Hsien

Future: PLAY

Yearbook

Insulin Delivery System

Red Dot

Designer: Devina Kothari

Emili Window

Honourable Mention

Designer: Yeh Chun-Ming, Chen Yu-Chin

Future: PLAY

Yearbook

Designing the future: Live

Honourable Mention

Yi Jia Bao Intelligent Medicine Cabinet

Red Dot: Best of the Best

Design: Shaanxi Shiqiang Industry Group Co., Ltd., Shenzhen Perth Industrial Design Co.,Ltd.

Designer: Li Kun, Shang Jianfeng

Bench House

Red Dot

Designer: Arseny Leonovich

SNS Letter

Red Dot

Designer: Kang Choong Eun, Kim Ji Hye, Kim Min Su, Kim Min Jung, Lee Da Hye

Water Factory

Red Dot

Design: Luxun Academy of Fine Arts

Designer: Sun Jian, Prof. Xue Wenkai, Du Ban, Sun Jian, Xin Yuxin, Xing Junjie

AnyPose

Red Dot

Design: Zhejiang University

Designer: Dr. Tao Ye, Dr. Wang Guanyun, Hu Yuqi, Guo Huizhuo, Liu Xuechen, Tong Yao, Xu Fei, Wang Xi, Yu Dian

HUG-BE

Honourable Mention

Designer: Kim Eun Bi, Nam Yeo Jeung, Won Mun Hee

Case by Case

Honourable Mention

Designer: Kim Aeri, Kwon Jinho

BlueCase

Red Dot

Designer: Huang Yan-Ruei, Shou Shih-Chuang

Doughnut pole

Honourable Mention

Designer: Jin Hyungjun, Park Junyoung

Cella

Red Dot

Design: ecoid, ILSONG

Designer: Jonghyun Baek, Dr. Yongkyu Kim, Dr. Kim Yongkyu

HexSkin

Honourable Mention

Designer: Felipe Castañeda

Traverse-Outdoor Equipment

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: James Skeggs

Health Capsule

Red Dot

Design: Idest Living Design Studio, Living Design Studio-SID-GAFA

Designer: Kong Virgil, Cai Hongshun, Chen Wei, Liu Xiangyu, Zhong Dongfei, Zhou Yinxuan, Liu Xiangyu

Chameleon Fender

Red Dot

Designer: Luca Martorano

Reversible Seat

Red Dot

Design: Zodiac Seats US

Designer: Michael Deimen, Raul Flores, Jose Madrigal, Oscar Ruiz

Bubble Toothbrush

Red Dot: Best of the Best

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Sun Lingyun, Cheng Zirui, Jin Qi, Li Zhexin, Li Ziyao, Ma Xuna, Shao Shuai, Yu Yijun

TAG TAG

Red Dot

Designer: Tseng Yiwen

Piece Battery

Honourable Mention

Design: Zhejiang University

Designer: Prof. Chai Chunlei, Zhang Kejun, Cheng Zirui, Jin Qi, Li Zhexin, Li Ziyao, Ma Xuna, Shao Shuai, Yu Yijun

Swan

Red Dot

Design: Emami Design

Designer: Arman Emami

Sun Force

Red Dot

Designer: Oliver Becker, Lutz Meyer

Eco Monsters

Red Dot: Best of the Best

Designer: Anastasia Bondarenko

Shield Extinguisher

Honourable Mention

Designer: Kim Junyoung, Lee Jimin

Submersible Fresh Water Park

Honourable Mention

Design: Eric Parry Studio

Designer: Julian Ogiwara, William Aitken, Yoon Han, Cecilie Kjeldsen, Holger R. Doerre

CLENS

Red Dot

Designer: Ryu Mi Seon

JAAM

Red Dot

Designer: Kim Taewon, Lee Youjin

Smart Parking Coin

Red Dot

Design: National Taipei University of Technology, Graduate Institute of Innovation and Design

Designer: Prof. Chiao Lin-Hao, Prof. Yeh Wen-Dih, Chuang Chia-Ni, Huang Meng Fan

Future: LIVE

Yearbook

Go - the adaptable child carrier

Red Dot: Best of the Best

Designer: Tina Alnæs

Near&Dear

Red Dot: Best of the Best

Design: Insight Product Development

Designer: Alisa Rantanen, Antonio Belton, Edward Cox, Miguel Martinez

Cokick

Red Dot: Best of the Best

Design: Chinno Industrial Design Company

Designer: Cai Junkai, Liang Xiongjian, Zhang Liyun

Artbuild

Honourable Mention

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Jonti Griffin

CamFloat

Red Dot

Design: MIMOS Berhad

Designer: Saharudin Busri, Nazjimee Amat, Mohd Rohaizam Mohd Tahar, Mohd Nizam Najmuddin, Nuzairi Yasin

Designing the future: Live

Yearbook

CUT'S

Red Dot

Designer: Yoon Sangmi, Yoon Jaehee

WW Package

Honourable Mention

Design: Hangzhou CraftNeo Industrial Design CO.,LTD.

Designer: Zhao Changsheng, Gu Hao, Shi Zhuomin, Sun Xin, Wang Nianou, Zhou Xiangzhi

Turn-Lock

Red Dot

Designer: Chen Fengming, Chen Shaolong, Chen Yujie, Su Meixian

Animal Farm | Dunk

Red Dot: Best of the Best

Designer: Nishi Chauhan

SwagBag

Red Dot

Design: Massey University, Nga Pae Māhutonga, The School of Design

Designer: Alice Kennedy

Household Multimedia Phone

Red Dot

Design: Shenzhen Perth Industrial Design Co.,Ltd.

Designer: Shang Jianfeng, Hu Wenhui, Yue Fangbing, Zhou Ying

Prophet

Red Dot

Design: Hytera Communications Co.

Designer: Chen Qingzhou, Geng Shaowei, Deng Panyang, Qin Bo

Future: PLAY

Yearbook

The randomly generated content is limited to 300 results.